Skip to content
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “www.mostsailing.com” internet sitesi kapsamında, veri sorumlusu MOST SAILING (“Şirket”) nezdinde E-Bülten hizmeti verilmesi sürecindeki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin esasların belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Veri Kategorileri

İnternet sitemizdeki (“www.mostsailing.com”) ilgili kısma ad/soyad ve e-posta adres bilgisini yazarak e-bültene üye olan ve internet sitesinde yer alan platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcıların e-bülten hizmeti verilmesi sırasında kişisel verileri işlenmektedir. Platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcılar için ayrıca bir üyelik işlemi yapılmamakta olup farklı bir üyelik ilişkisi kurmayan kişilerin yalnızca ad/soyad bilgisi ile e-posta adres bilgisi temin edilmekte ve bu veriler kişisel veri olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

E-bülten listemize kaydolmanız neticesinde ilgili mevzuat doğrultusunda temin edilen kişisel verileriniz sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerin takibi, analizi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçları ile sınırlı olacak şekilde tarafımızca işlenmektedir. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareketlerini ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta olup bu verilen kişisel veri niteliğinde değildir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olacak şekilde işlenen kişisel verileriniz, Firmamız tarafından kullanılan hizmet sağlayıcılarının yurtdışında bulunması sebebiyle sadece yurtdışına aktarılmakta olup bu aktarımda da veri sızıntısını önleme amaçlı gereken tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun şekilde paylaşım amacı ile sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır. Yurtiçi aktarım süreçleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir.

Kişisel verileriniz paylaşım amacı ile sınırlı olacak şekilde; Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan yetkili Şirketlere ve Temsilcilerimize; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve Kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına; belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere; vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ad-Soyad ve e-mail adresi bilgilerini içerir Kişisel verileriniz, e-bülten hizmeti için internet sitesinde yer alan abone ol butonu vasıtası ile; platformda üye olarak yer alan kullanıcıların ise üyelik işlemleri sırasında internet üzerinden toplanmaktadır. Bunun yanı sıra düzenlenen faaliyetlerde doldurulan bilgi iletişim formu metinleri vasıtasıyla da kişisel veri toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi, Saklama Yeri ve Alınan Önlemler

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontroller ve önlemlerine tam uygunlukla korunmaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak Veri Sorumlusuna (Şirketimize) Başvuru Yolları ve Haklarınız

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talep ve başvurularınızı tarafımıza iletebilir, Tüm sorularınız için kvkk@mostsailing.com e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz.

 Halihazırda ya da ileride e-bülten haricinde başka iletiler gönderme ihtimalimiz varsa, bu kapsamın genişletilmesinde fayda var.

 Bu paragrafı çerez politikasından silip buraya aldık.

Böyle bir e-mail adresi oluşturacak mıyız? Eğer olmayacaksa geçerli bir e-mail adresi yazalım.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
MOST SAILING OFİS

Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. 135 48300 Fethiye/Muğla/TÜRKİYE
+90 532 471 3800
ozgur@mostsailing.com

MOST SAILING MARİNA

Yacht Classic Hotel & Marina
Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:24 48300 Fethiye/Muğla/TÜRKİYE
+90 532 289 1427
pinar@mostsailing.com

BİZİ TAKİP EDİN
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “www.mostsailing.com” internet sitesi kapsamında, veri sorumlusu MOST SAILING (“Şirket”) nezdinde E-Bülten hizmeti verilmesi sürecindeki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin esasların belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Veri Kategorileri

İnternet sitemizdeki (“www.mostsailing.com”) ilgili kısma ad/soyad ve e-posta adres bilgisini yazarak e-bültene üye olan ve internet sitesinde yer alan platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcıların e-bülten hizmeti verilmesi sırasında kişisel verileri işlenmektedir. Platform üzerinden üyeliği bulunan kullanıcılar için ayrıca bir üyelik işlemi yapılmamakta olup farklı bir üyelik ilişkisi kurmayan kişilerin yalnızca ad/soyad bilgisi ile e-posta adres bilgisi temin edilmekte ve bu veriler kişisel veri olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

E-bülten listemize kaydolmanız neticesinde ilgili mevzuat doğrultusunda temin edilen kişisel verileriniz sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerin takibi, analizi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçları ile sınırlı olacak şekilde tarafımızca işlenmektedir. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareketlerini ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta olup bu verilen kişisel veri niteliğinde değildir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olacak şekilde işlenen kişisel verileriniz, Firmamız tarafından kullanılan hizmet sağlayıcılarının yurtdışında bulunması sebebiyle sadece yurtdışına aktarılmakta olup bu aktarımda da veri sızıntısını önleme amaçlı gereken tüm güvenlik önlemleri dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun şekilde paylaşım amacı ile sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır. Yurtiçi aktarım süreçleri ile ilgili olarak gerekmesi halinde aktarıma ilişkin açık rızanız ayrıca temin edilecektir.

Kişisel verileriniz paylaşım amacı ile sınırlı olacak şekilde; Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan yetkili Şirketlere ve Temsilcilerimize; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve Kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına; belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere; vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ad-Soyad ve e-mail adresi bilgilerini içerir Kişisel verileriniz, e-bülten hizmeti için internet sitesinde yer alan abone ol butonu vasıtası ile; platformda üye olarak yer alan kullanıcıların ise üyelik işlemleri sırasında internet üzerinden toplanmaktadır. Bunun yanı sıra düzenlenen faaliyetlerde doldurulan bilgi iletişim formu metinleri vasıtasıyla da kişisel veri toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi, Saklama Yeri ve Alınan Önlemler

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontroller ve önlemlerine tam uygunlukla korunmaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak Veri Sorumlusuna (Şirketimize) Başvuru Yolları ve Haklarınız

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talep ve başvurularınızı tarafımıza iletebilir, Tüm sorularınız için kvkk@mostsailing.com e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz.

 Halihazırda ya da ileride e-bülten haricinde başka iletiler gönderme ihtimalimiz varsa, bu kapsamın genişletilmesinde fayda var.

 Bu paragrafı çerez politikasından silip buraya aldık.

Böyle bir e-mail adresi oluşturacak mıyız? Eğer olmayacaksa geçerli bir e-mail adresi yazalım.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
MOST SAILING OFİS

Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. 135 48300 Fethiye/Muğla/TÜRKİYE
+90 532 471 3800
ozgur@mostsailing.com

MOST SAILING MARİNA

Yacht Classic Hotel & Marina
Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:24 48300 Fethiye/Muğla/TÜRKİYE
+90 532 289 1427
pinar@mostsailing.com

BİZİ TAKİP EDİN